گرگان - یکشنبه 28 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد
1394/10/23 - شماره 1408
فهرست نمايندگان مجلس 9 دوره گلستان

گرگان رسانه- درباره تحولات سیاسی اجتماعی و حوادث و رویدادهای (درگیری ها، اعمال نفوذها، ابطال-ها، رد صلاحیت ها، جعل و تقلب ها و...)  مربوط به انتخابات مجلس در منطقه گرگان و دشت در دوران بعد از انقلاب اسلامی گفتنی ها و نوشتنی ها بسیار زیاد است. متأسفانه همکاری دستگاهها و اداره های مربوط، برای مطالعه اسناد و مدارک و نگارش واقعیات تاریخی بسیار ضعیف و تقریباً ناممکن است. تحقیقات علمی و دانشگاهی نیز ابداً صورت نمی گیرد. من امیدوارم بتوانم به سهم و با بضاعت اندک خودم بعضی از نکات را بنویسم و روشن نمایم، هرچند این کار بسیار دشوار و وقت گیر است و حوصله بسیار میخواهد. و نیز امیدوارم کسانی که اطلاعات بیشتری دارند بتوانند موارد ناقص را کامل کنند.

 

سهم و تعداد نمایندگان گرگان و دشت (استان گستان) از کرسیهای مجلس

از دوره اول (خرداد 1359 تا خرداد 1363)  تا پایان دوره پنجم (خرداد 1375 تا خرداد 1379) بر اساس قانون از بین 270 کرسی نمایندگی، استان گلستان (یا منطقه گرگان و دشت یا شرق مازندران آن زمان) دارای 6 حوزه و 6 کرسی نمایندگی از 196 حوزه انتخابی کشوری بود (2/2 صدم کل کرسیها).

از دوره ششم (خرداد 1379 تا خرداد 1383) به بعد بر اساس قانون (و با توجه به افزایش جمعیت) تعداد کل کرسی های مجلس به 290 نفر (در 207 حوزه در سراسر کشور) و تعداد کرسی نمایندگی برای حوزه انتخابی گرگان و آق قلا از یک به 2 و تعداد کل نمایندگان انتخابی استان از 6 به 7 کرسی افزایش افزایش یافت (4 / 2 صدم کل کرسی ها). ضمناً بنا بر آمار مسوولان رسمی، جمعيت استان گلستان در زمستان سال 1394 قريب يك ميليون و نهصدو بیست هزار نفر است كه دو و سه دهم (3 / 2) درصد از جمعيت تقريباً 82 ميليون نفري كل كشور را شامل ميشود. اين نسبت جمعيت با اندك نوسان، طی 36 سال (1394 – 1358) تقريباً ثابت بوده است.

در 9 دوره مجلس شوراي اسلامي (بعلاوه يك انتخابات مياندورهاي) در كل استان گلستان تعداد 65 كرسي نمايندگي ايجاد شده كه به ترتيب زير بوده است:

دوره اول تا پنجم، هر دوره 6 كرسي، جمعاً 30 كرسي؛

دوره ششم تا نهم (بعلاوه مياندورهاي ششم)، هر دوره 7 كرسي، جمعاً 35 كرسي؛

بنابراين جمع كل كرسيهاي ايجاد شده طي 9 دوره 65 كرسي بوده است.

توضیح میاندوره ای ششم:

هفت نماینده مجلس دوره ششم از 6 حوزه انتخابی استان گلستان به همراه تعدادی دیگر از مسوولان و مقامات کشوری و خدمه هواپیما، در سقوط هواپیمای مسافربری یاک 40 در 27 اردیبهشت1380 در جنگلهاي حاشيه روستاي خرچنگ در نزديكي شهر ساري (مازندران) درگذشتند. سپس حدود 7 ماه بعد در تمام 6 حوزه استان انتخابات میاندوره ای برگزار شد و 7 نماینده جدید به عضویت مجلس درآمدند. به عبارت ديگر در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، استان گلستان داراي 14 نماينده بود.

1-حوزه شهرستان های گرگان و آق قلا

دوره اول: محمد محمدی (فرزند محمدهادی، متولد 1322 گرگان)

دوره دوم: سیدمحمدحسن علوی حسینی* (فرزند سیدسجاد، متولد 1327 قم)

دوره سوم: سیدمحمدحسن علوی حسینی* (فرزند سیدسجاد، متولد 1327 قم)

دوره چهارم: سیدمحمدحسن علوی حسینی* (فرزند سیدسجاد، متولد 1327 قم)

دوره پنجم: قربانعلی قندهاری* (فرزند غلامحسین، متولد اول اسفند 1337گرگان)

دوره ششم: قربانعلی قندهاری* (فرزند غلامحسین، متولد اول اسفند 1337 گرگان)؛ و غلامعلی هزارجریبی (فرزند قربان، متولد 1332 تخشيمحله گرگان)

میاندوره ای ششم: سیدسبحان حسینی حیدرآبادی (فرزند سیدمحمدرضا، متولد 1336 گرگان)؛ و عبدالحسین ناصری (فرزند ابراهیم، متولد 1342 گنبدکاووس)

دوره هفتم: سیدسبحان حسینی حیدرآبادی (فرزند سیدمحمدرضا، متولد 1336 گرگان)؛ و محمد عباسی (فرزند رجبعلی، متولد 1337 گرگان)

دوره هشتم: سیدعلی طاهری* (فرزند سیدحبیب اله، متولد 1348 نجف، عراق)؛ و عبدالحسین ناصری (فرزند ابراهیم، متولد 1342 گنبدکاووس)

دوره نهم: سیدعلی طاهری* (فرزند سیدحبیب اله، متولد 1348 نجف، عراق)؛ و عيسي امامي (فرزند محمدعلي، متولد 1342 كردكوي)

2-حوزه شهرستان های کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان

دوره اول: منوچهر متکی (فرزند محمدعلی، متولد 1332 کردکوي)

دوره دوم: محمدباقر داوودی* (فرزند محمد، متولد 1323 کردکوي)

دوره سوم: یوسف بسنجیده (فرزند طواق¬دردی، متولد 1340 بندرترکمن). در انتخابات سراسری این دوره با تأخیر و کشمکش فراوان نام موسی فخرروحانی* از این حوزه به عنوان برنده اعلام شد ولی اعتبارنامهاش در یک جلسه جنجالی مجلس رد شد. سپس یوسف بسنجیده در میاندوره ای به مجلس راه یافت.

دوره چهارم: محمدقاسم کیا (فرزند قلی، متولد 1329 كردكوي)

دوره پنجم: عباس محمدی (فرزند رحیم، متولد 1332 كفتركار، بهشهر)

دوره ششم: عظیم گل (فرزند آلتی، فروردين 1341 بندرتركمن)

میاندوره ای ششم: نازمحمد ولی پور (فرزند عبدالرحمان، متولد 1342 گميشان)

دوره هفتم: محمدقلیحاجی ایری (فرزند خداقلي، متولد 1340 بندرترکمن)

دوره هشتم: محمدجواد نظریمهر (فرزند یوسف، متولد 1345 نوکنده)

دوره نهم: محمدجواد نظریمهر (فرزند یوسف، متولد 1345نوكنده)

3-حوزه شهرستان گنبدکاووس

دوره اول: محمد نوروزی (فرزند قاسم، متولد 1320 امام شهر = شاهرود)

دوره دوم: آنه محمد کوسهغراوی (فرزند حال لی محمد، متولد 1334 گنبدکاووس)

دوره سوم: خسرو ضیاپور رازلیقی (فرزند یوسف، متولد 1325 سراب)؛ تقریباً اصلاً به مجلس نرفت و کرسی تا پايان دوره خالی ماند.

دوره چهارم: اترک طیار (فرزند قرجه، متولد ششم شهريور 1334 چای قوشان گنبدکاووس)

دوره پنجم: معمی هلاکو (فرزند قلی، متولد 1333 هلاکو)

دوره ششم: اترک طیار (فرزند قرجه، متولد ششم شهريور 1334 چای قوشان گنبدکاووس)

میاندوره ای ششم: نقدی گل چشمه (فرزند اُش، متولد 1325 گنبدکاووس)

دوره هفتم: محمدقلی مارامایی (فرزند عطا، متولد 1340 گنبدکاووس)

دوره هشتم: عبدالله رستگار (فرزند رحمان بردی، متولد 1347 قزاقلی، گنبدکاووس)

دوره نهم: سليمان عباسي (فرزند...، متولد 1347، گنبدکاووس)

4-حوزه شهرستان علی آبادکتول

دوره اول: مظاهر حق شناس کودهی (فرزند غلام، متولد1317 صومعه سرا)

دوره دوم: سیدجواد حسینی* (سیدمحمود، متولد 1318 همدان)

دوره سوم: عین اله علاء (فرزند علی اصغر، متولد 1321 برفتان علی آبادکتول)

دوره چهارم: سیدجواد حسینی* (سیدمحمود، متولد 1318 همدان)

دوره پنجم: عین اله علاء (فرزند علی اصغر، متولد 1321 برفتان علی آبادکتول)

دوره ششم: محمدصادق صادقی (فرزند محمدباقر، دهم شهريور 1339 علی آبادکتول)

میاندوره ای ششم: علی اصغر ابراهیمی (فرزند عبدالحسين، متولد 1345 علی آبادکتول)

دوره هفتم: اسداله قره خانی آلوستانی (فرزند محمد، متولد 1338 علی آبادکتول)

دوره هشتم: اسداله قره خانی آلوستانی (فرزند محمد، متولد 1338 عليآبادكتول)

دوره نهم: رحمت اله نوروزي (فرزند حسينعلي، متولد 1353 علی آبادکتول)

5-حوزه شهرستان های مینودشت، کلاله، گاليكش و مراوه  تپه

دوره اول: سیدابوالحسن حسینی* (فرزند سیدعباس، متولد 1312 گرگان)

دوره دوم: سیدابوالحسن حسینی* (فرزند سیدعباس، متولد 1312 گرگان)

دوره سوم: یغمور قلیزاده (فرزند وردیخان، متولد 1338 صوفیان)

دوره چهارم: عبدالله ثانی سعیدی (فرزند عبدالاحد، متولد 1337 کلاله)

دوره پنجم: عباسعلی کرامتلو* (فرزند محسن، متولد 1330 مینودشت)

دوره ششم: سیدمنصور حسینی (فرزند سیدحسين ، متولد 1331 مینودشت)

میاندوره ای ششم: سیدنجیب حسینی (فرزند سیدحسين ، متولد 1346 قم)

دوره هفتم: بایرام گلدی برمک (فرزند قاردروي، متولد 1349 کلاله)

دوره هشتم: سیدنجیب حسینی (فرزند سیدحسين، متولد 1346 قم)

دوره نهم: عبدالكريم رجبي (فرزند رجبعلي، متولد 1351 پلي عليا گليداغ)

6-حوزه شهرستان های آزادشهر و رامیان

دوره اول: سیدحسین حسینی واعظ* (فرزند سیدصادق، متولد 1300 راميان)

دوره دوم: حسن صادقلو (فرزند قاسم، متولد 1336 رامیان)، استاندار گلستان از پاییز 1392

دوره سوم: حسین اربابی فرد* (فرزند محمد، متولد 1336 کوه خواجه زابل)

دوره چهارم: معمی هلاکو (فرزند قلی، متولد اول اسفند 1333 مينودشت)

دوره پنجم: سیدمحمود حسینی واعظ* (فرزند سیدحسین، متولد 1331 شاهرود)

دوره ششم: علی کوهساری (فرزند جلال، اول تير 1347 آزادشهر)

میاندوره ای ششم: غلامعلی کوهساری (فرزند جلال، 1352 آزادشهر)

دوره هفتم: مرادعلی منصوری رضی (فرزندعلي، 1343 رامیان)

دوره هشتم: مرادعلی منصوری رضی (فرزند علي ، 1343 رامیان)

دوره نهم: رضا صابري (فرزند... ، 1345سيدآباد نيلي آزادشهر)

*نمایندگان معمم (روحانی) در مجلس شورای اسلامی:

در 9 دوره مجلس شورای اسلامی (9 دوره اصلی بعلاوه يك دوره انتخابات کامل مياندورهاي ششم) در كل استان گلستان، 50 شخص حقيقي، هر شخص بهطور میانگین برای 3 / 1 (یک و سه دهم دوره)، نماینده یکی از 6 حوزه انتخابی (7 کرسی) در استان گلستان شدند. از این بین 11 نفر، يا 11 شخص حقيقي (یا 22 درصد نمایندگان استان)، در لباس روحانی بودند که بعضی 2 یا 3 دوره پیاپی و بعضی در دورههای متناوب و جمعاً 16 بار (24 درصد) مسوولیت نمایندگی از مجموع 65 فرصت (کرسی) ایجاد شده برای استان را برعهده گرفتند. بجز میاندورهای ششم و دوره هفتم در تمام 8 دوره دیگر نمایندگانی در کسوت روحانی از استان گلستان در مجلس شورای اسلامی در مجلس حضور داشتند. اين تعداد در دورههاي مختلف به اين ترتيب بوده است:

اول (دو نفر، از حوزههاي مينودشت و راميان)؛

دوم (چهار نفر، از حوزههاي گرگان، عليآبادكتول، كردكوي و مينودشت)؛ 

سوم (دو نفر، از حوزههاي گرگان و راميان)؛

چهارم (دو نفر، از حوزههاي گرگان و عليآبادكتول)؛

پنجم (سه نفر، از حوزههاي گرگان، مينودشت و راميان)؛

ششم (يك نفر، از حوزه گرگان)؛

هشتم (يك نفر، از حوزه گرگان)؛

نهم (يك نفر، از حوزه گرگان)؛

عبدالناصر مهيمني- 20 دی 1394