گرگان - شنبه 5 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1389/2/15 - شماره 854
هفته معلمان فداكار غم نان اگر بگذارد
زهرا خورشید کلایی ـ بی شک معلمی در میان انواع مشاغل یکی از سخت ترین آنهاست. این حرفه در عین سخت بودن یکی از مهمترین مشاغل جامعه نیز محسوب می شود چرا که کودکان، نوجوانان و در واقع آینده سازان کشور تربیت یافته این قشر عظیم هستند تا کنون اما کارشناسان، معلم و دغدغه های آنها را تنها از منظر مسائل معیشتی و مادی نگریسته اند، در حالی که اگر کمی عمیق تر و با نگاهی کنجکاوتر پای صحبت معلمان بنشینیم ، مسائل و مشکلات مهم تری را می بینیم که تا کنون از آن غفلت شده است. سلامت یکی از معلمانی است که در مقطع راهنمایی تدریس می کند می گوید: عدم تناسب درآمد معلمین با مسوولیت و تنش هایی که معلمان هر روزه با آن مواجه می شوند، صرفا می تواند یکی از مشکلات معلمان باشد وی می افزاید: از معلم انتظارات فراوان داریم اما به انتظاراتش کمتر گوش فرا می دهیم، از او تکلیف می خواهیم اما به حقوقش رسیدگی نمی کنیم، از او مسئولیت می خواهیم و بازخواستش می کنیم اما دایره اختیاراتش را تنگ می کنیم. آینده سازان کشور را به دست آنان می سپاریم و او را در وادی آموزش بی امان رها می نمائیم. معلم نیاز به توانا?ی و صرف انرژی فراوان دارد، معلم باید جامعه شناسی باشد که با شناخت مقتضیات زمان، دانش آموز را برای ورود به جامعه آماده کند، باید روانشناس باشد تا با درک نیازهای روحی و روانی دانش آموز را به عنوان فردی سالم از نظر روح و روان به اجتماع تحویل دهد او نیاز به مهارت های ارتباطی دارد تا بتواند با دانش آموزان خود ارتباطی سازنده و اصولی برقرار نماید. وی اظهار می دارد: معلم را نمی توان تنها یک مردم شناس مشاهده گر نامید چرا که معلم باید تاثیر گذار باشد و همیشه به عنوان یکی از گروه های مرجع در جامعه محسوب می گردد. سلامت می افزاید: شاید این ها شاید تنها گوشه ای از دغدغه ها و مشکلات معلمی است و این مسائل و شاید بسیاری مسائل دیگر این حرفه را بیشتر دشوار می کند. ولی آیا چه مقدار از این دغدغه ها مورد توجه مسئولان امر است و آیا حقوق و مزایای معلمان با این همه دغدغه همخوانی دارد! مهدوی یکی از معلمان مقطع ابتدایی که بیش از 15 سال سابقه تدریس دارد می گوید: به نظر بنده عدم توجه به شان و مقام معلم در جامعه ایده های خلق الساعه و تفکرات آزمایش و خطایی و عدم توجه به جایگاه معلم در نظام تعلیم و تربیت امروزه بیش از هر موضوع دیگری موجبات رنجش این قشر زحمتکش را فراهم کرده است وی می افزاید: تراکم کلاس ها، عدم تناسب رشته با کار معلم، سازماندهی نادرست معلمان در تطابق رشته و کار و تغییر پیاپی کتاب ها از جمله دیگر مشکلات معلمان در مقطع ابتدایی است. مهدوی می افزاید: کمبود معلم در سال قبل موجب شد آموزش و پرورش عده ای نیروی خرید خدمتی را بدون دیدن هیچ گونه آموزشی به کارگیرد که این افراد به خدمت گرفته شده بدون شک نمی توانند کارآیی لازم را در انتقال مطالب به دانش آموزان داشته باشند که این امر در مقطع ابتدایی به عنوان یک معضل نگریسته می شود. خانم یوسفی که حدود سه سالی است به جرگه بازنشستگان فرهنگی پیوسته است ، هم بادلی پر درد و گلایه سخنان خود را آغاز می کند وی که در ابتدای گفتگو حتی از تبریک ما هم متعجب شده بود گفت: از زمانی که بازنشسته شدیم گویی از صنف معلمی نیز خارج شدیم چرا که از آن زمان به امروز دیگر کسی ما را به حساب نمی آورد و حتی تبریکی هم به ما نمی گوید این فرهنگی بازنشسته در ادامه گفت: ما بازنشسته شدیم اما هنوز زنده هستیم اما انگار آموزش و پرورش تنها شاغلان را معلم به حساب می آورد، به هر مناسبت سبد کالا، بن ، پاداش و یا هر چیز دیگر ?ز این قبیل اگر به معلمان تعلق پیدا کند تنها سهم شاغلین است. وی می گوید: حتی شنیده ایم طرحی به نام بیمه طلایی در خصوص فرهنگیان در حال تصویب است که طرح بسیار خوبی است اما با کمال تاسف آن هم شامل بازنشستگان نمی شود. وی در ادامه می افزاید: که این در حالیست که ما بازنشستگان در حال حاضر بیشتر به این پاداش ها و مزایا نیاز داریم و حالا احساس می کنیم فراموش شده ایم و به ما بی احترامی شده است، چرا که ما در طول دوران خدمت با علاقه تمام کار کردیم و حالا انتظار مساعدت و همراهی از مسئولان را داریم. آری، معلمان امروزه چه شاغل و چه بازنشسته شان و جایگاه خود را در دغدغه های معیشی و اقتصادی گم شده می بینند و خود معتقدند که غم آب و نان باعث شده تا معلمان از نیازهای حیاتی خود نظر تحقیق پژوهش و مطالعه و به روز آوری اطلاعات محروم بمانند، عدم ارتقا و منزلت اجتماعی معلمان شاید به اندازه دغدغه های معیشتی شان در جامعه امروز مورد توجه نباشد اما آسیبی است که نمی توان با بیان حرف های زیبا ، در روز معلم و گفتن توصیفات زیبا و احترام آمیز در وصف معلم از شدت آن کاست و باید به گونه ای در خور، سعی در ارتقا و منزلت اجتماع? آنان داشت و این امر هم مسیر نمی شود مگر با مشارکت دادن معلمان در تصمیم گیری ها و هدف گذاریهای مربوط به این قشر، اما این واقعیت تلخ را هم نباید به ورطه فراموشی بسپاریم که تا زمانی که معیشت و رفاه معلم تامین نشود و جایگاه و شان و منزلت معلم از طرف دولت و جامعه محترم شمرده نشود جای خالی مطالبات اساسی تر و واقعی تر مانند، آموزش های نوین، روش های تدریس جدید، فضاهای آموزشی مناسب، امکانات آموزشی و ورزشی، عدم تطابق محتوای کتاب های درسی با نیازهای امروزی، عدالت آموزشی، تکنولوژی آموزشی و نیازهای تربیتی دانش آموزان ?ر میان خواسته ها و مطالب معلمان در حاشیه خواهد ماند.