گرگان - چهارشنبه 30 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1386/12/1 - شماره 582
چند نوع ماسك براي بستن منافذ پوست
خيلي ها از منافذ باز پوست شكايت دارند.ماسك خانگي به راحتي تهيه مي شود وتاثير خوبي روي بسته شدن اين منافذ و در نتيجه صاف تر شدن پوست صورت دارد. موادي شامل گوجه فرنگي، ليموترش، محلول سركه با آب، عسل، جو دوسر، سفيده تخم مرغ و شير باعث تنگ شدن منافذ پوست مي شوند. اين مواد را مي توانيد به صورت ماسك روي پوست بماليد. اغلب گياهان خاصيت تنگ كنندگي منافذ پوست را دارند؛ مثلا عرق كافور به صورت بخور يا ماسك براي پوست مفيد است. مخلوط جو يا آرد ذرت كه به صورت خمير درآمده را مي توان روي پوست گذاشت و در صورت تمايل مي توان مقداري آب خيار را به آن اضافه كرد. 1ـ مقداري زاج سفيد را با سفيده تخم مرغ و گلاب مخلوط كنيد و به مدت 15 دقيقه روي پوست قرار دهيد و سپس بشوييد. 2ـ اگر حساسيت نداريد، مي توانيد از ماسك مخلوط گوجه و ماست به مدت 10 دقيقه روي پوست استفاده كنيد. 3ـ مخلوط بادام كوبيده با شير، از بهترين ماسك ها براي تغذيه و بستن منافذ پوست است. 4ـ بخور گياه بابونه معمولاً براي آب رساني به پوست و بستن منافذ توصيه مي شود.